CeVIP CeVIP

Kontakt

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Centar za virtuelnu proizvodnju
Sestre Janjić 6
34000 Kragujevac
Tel/Fax: 034/ 501-201
e-mail: cevip@kg.ac.rs