CeVIP CeVIP

O mreži

O mreži

ZAŠTO VMnet MREŽA?

Da bi naučno-istraživačka delatnost pomogla privredi da razvije inovativne proizvode, namenjene globalnom međunarodnom tržištu, i ona sama se mora promeniti. Neophodno je stvoriti tražnju za istraživačkim i razvojnim uslugama, i da se kroz taj sistem tražnje usmerava delatnost univerziteta i instituta, prema realnim potrebama industrije. Nepostojanje veza između R&D organizacija i preduzeća je uslovilo za MSP i velika preduzeća nedostatak prave informacije i ponudu R&D rezultata po nepovoljnim finansijskim uslovima za preduzeća sa neadekvatnom cenom.

U okviru globalnog konkurentnog tržišta, proizvođači konstantno tragaju za novim načinima za skraćenje vremena potrebnog za izlazak novog proizvoda na tržište. Primenom VM naprednih tehnologija, 3D model proizvoda može se brzo generisati u digitalnoj formi, remodelirati i eksportovati u neki od sistema za brzu izradu prototipa, brzu izradu alata (rapid tooling) ili brzu proizvodnju (rapid manufacturing). Ovako dobijeni prototipovi mogu se koristiti za proveru funkcionalnosti i dizajna proizvoda, a kroz brojne FE simulacije može se doći do optimizirane tehnologije izrade i konstrukcije alata, bez skupih i dugotrajnih «trial-and-error» pokušaja u tradicionalnom projektovanju.

Mreža korisnika virtualne proizvodnje VMnet okuplja vodeće eksperte iz oblasti proizvodnih tehnologija, materijala, VM tehnologija, koji će svojom ekspertizom pomoći preduzećima da razviju nove proizvode i procese. U razvoju i proširenju mreže učestvuju R&D organizacije, MSP, preduzeća regionalne agencije za razvoj MSP, resorna Ministarstva i sve ostale instutucije koje nalaze interes da deluju udruženo.

Preko VMnet mreže stvaraju se održive veze između R&D organizacija i MSP i velikih preduzeća što inače predstavlja dobro provereni način za transfer znanja i tehnologija u Evropi. Istraživački rezultat je kvalitetniji jer je usmeren ka stvarnim potrebama privrede, a preduzećima je dostupan u pogledu pravovremenog informisanja i prihvatljive cene.

Poboljšan nivo usluga (R&D) za inovativna preduzeća u skladu sa njihovim potrebama povećana motivisanost preduzeća za saradnju sa istraživačkim i razvojnim organizacijama. S druge strane, bolje razumevanje potreba MSP i velikih preduzeća od strane organizacija za podršku inovacijama i istraživačkih organizacija daje kvalitetan i upotrebljiv R&D rezultat, koji će lako biti komercijalizovan. To će pokrenuti učešće u finansiranju i redovnu primenu inovacija u preduzećima. Samo proizvodi i procesi razvijeni na znanju mogu dati međunarodno konkurentan proizvod.

Transparentnost R&D rezultata za članice VMnet mreže, savetodavna pomoć razvoju novih proizvoda i izboru materijala, korišćenje VM resursa i edukativnog materijala u okviru CeViP centra, je posebno značajno za MSP koje žele da razviju novi profitabilni proizvod za međunarodno tržište, a ne raspolažu ljudskim resursima i opremom koja podržava inovativne tehnologije.

Pošto u svetu već duži niz godina postoje mreže znanja i usluga u oblasti VM tehnologija, kao i mreže transfera tehnologija, kao prioritet se postavlja povezivanje sa njima i aktivno učešće u razmeni iskustava. To će biti od važnosti kako za R&D institucije, tako i  kompanije koje su izvozno orjentisane, ili planiraju plasman proizvoda na međunarodno tržište.


ŠTA DOBIJAJU PREDUZEĆA U OKVIRU VMnet MREŽE?

 • imaće kvalitetan, pravovremen i jeftin R&D rezultat putem umrežavanja sa R&D organizacijama
 • postaće internacionalnije i konkurentnije primenom inovativnih pristupa u virtualnom razvoju proizvoda i procesa, baziranom na VM tehnologijama
 • imaće koristi od transparentnog i koordiniranog okruženja otvorenog za inovacije, i pravovremene informacije za korišćenje finansijkih podsticajnih sredstava za nove MSP
 • steći će saznanja o prednostima, koristima i mogućnostima naprednih VM tehnologija sa aspekta podizanja nivoa konkuretnosti preduzeća povećanja kvaliteta proizvoda i usluga i povećanja profita preduzeća
 • smanjiće broj neuspelih i dugotrajnih «trial and error» pokušaja u tradicionalnom projektovanju procesa i osvajanju novog proizvoda, testiranjem na virtualnim modelima
 • razviće se svest o odgovornosti za sopstveni razvoj, i kontinuirano usavršavanje kao neophodnog uslova za uspeh u poslu
 • povećaće inovacioni kapicitet, kroz korišćenje usluga CeViP centra, i pripremiti se za izazov globalno konkurentne privrede
 • imaće dostupnu ekspertizu u oblasti proizvodnih tehnologija, VM tehnologija, materijala, injekcionog presovanja plastike, što je za mnoge preduzetnike velika nepoznanica
 • imaće adaptirane inovativne tehnologije, prema specifičnim zahtevima preduzeća
 • kroz primere najbolje EU prakse prepoznaće «puteve» kojima treba da idu do međurodnog tržišta


ŠTA DOBIJAJU R&D INSTITUCIJE U OKVIRU VMnet MREŽE?

 • akumulirana znanja na R&D organizacijama će biti transparentna i dostupna tržištu
 • uspostaviće se tražnja za R&D rezultatima, koji će biti usmereni ka stvarnim potrebama preduzeća
 • povećaće se učešće preduzeća u finansiranju R&D aktivnosti na univerzitetima i institutima
 • umrežavanje sa preduzećima iz metaloprerađivačkog i sektora prerade nemetala otvoriće mogućnost stvaranja klastera na ciljnim geografskim područima
 • povećaće se broj istraživačkih, edukacionih i inovacionih projekata, sa delimičnim učešćem preduzeća i njihovom finansiranju
 • povećaće se motivacija studenata za studije inženjerstva
 • stvoriće mogućnosti za uključenje u veći broj međunarodnih projekata (EAR, EUREKA; FP7...), zbog poboljšanja tehničkih i upravljačkih kapaciteta, i saradnje sa privredom