CeVIP CeVIP

Valjanje

Valjanje bešavnih cevi

CILJ: Odrediti sile na valjcima na poslednja 2 stana, proveriti oblik profila
PROBLEM: Oblik profila zavisi od oblika valjaka, sile nepoznate
REZULTAT: profil dobar, odredjene sile na valjcima u toku procesa, kućište proizvedeno i isporučeno