CeVIP CeVIP

Savijanje

Višeoperaciono savijanje lima u koračnim alatima

CILJ: Modeliranje procesa obrade u koračnim alatima
PROBLEM: netačnost dela zbog elastične povratnosti
REZULTAT: Numerička procena elastičnog ispra-vljanja verifikovana na CMM


Proces savijanja lima na primeru nosača za bojler

CILJ: Procena elastične povratnosti
PROBLEM: Netačnost dela usled springback-a
REZULTAT: Proračun uglova nakon ispravljnaja, predlog korekcije alata