CeVIP CeVIP

Ostalo

Reprojektovanje i analiza procesa obrade lima primenom reverznog inženjeringa i FE simulacija operacija dubokog izvlačenja i savijanja

CILJ: Analiza industrijskog procesa proizvodnje ručice K2
PROBLEM: Nepostojanje tehničke dokumentacije
REZULTAT: Uspešan reinženjering celog procesa, procedura osvajanja novog proizvoda

Montaža čaure za creva pod visokim pritiskom

CILJ: Provera napona u gumenom crevu sa žičanim ojačanjem pri montaži čaure, sigurnost montaže na radni pritisak
PROBLEM: Curenje creva na delu čaure zbog velikih pritisaka fluida i loše montaže
REZULTAT: Provera creva na pritisak, deformacije, naponi, simulacija montaže čaure