CeVIP CeVIP

Modeliranje oblikovanja cevi

Modeliranje oblikovanja cevi

CILJ: Proveriti dimenzije i uglove cevi nakon oblikovcanja
PROBLEM: Elastična povratnost nakon savijanja, netačnost domenzija
REZULTAT: Utvrdjena elastična povratnost, zone, i preporuke za modifikaciju alata