CeVIP CeVIP

Izvlačenje sa stanjenjem

Duboko izvlačenje sa stanjenjem

CILJ: Verifikacija eksperimentalnih rezultata
PROBLEM: Procena napona u zidu izvučenog dela, temperature i ost.
REZULTAT: Odlična verifikacija eksperimenata, napredna analiza procesa van opsega eksperimenta