CeVIP CeVIP

Virtuelna proizvodnja

Na kvalitet proizvoda presudnu ulogu ima tehnologija njegove izrade. Integrisani razvoj proizvoda i procesa podrazumeva primenu tehnologija virtuelne proizvodnje (VM) koje predstavljaju skup aktivnosti u projektovanju proizvoda i procesa koje se realizuju u računarskom okruženju, sa ciljem da se proizvod i proces modelira, simulira i optimizuje. Često okarakterisana kao „Sledeća revolucija u globalnoj proizvodnji“, virtuelna proizvodnja podrazumeva nelinearnu FEM ili FVM analizu i simulaciju svih procesa utehnologiji izrade nekog proizvoda. Simulacijatehnologije omogućuje kompanijama da optimiziraju ključne faktore koji direktno utiču na profitabilnost proizvoda, kao što su: obradivost, finalni oblik i tačnost, nivo zaostalih napona, pouzdanost u ekspoloataciji itd. Profitabilnost se povećava smanjenjem troškova proizvodnje, uštedom materijala, eliminisanjem otkaza, skraćenjem vremena i troškova razvoja proizvoda i projektovanja alata kroz sma­njenje neuspelih pokušaja.

Primena numeričkih simulacija može eliminisati skupe fizičke prototipove i eksperimente (Mandić 2010, Adamović 2010, Jurković 2011). Vreme razvoja se drastično smanjuje, više projektnih alternativa se može proveriti, što rezultira povećanjem kvaliteta. VM takođe obezbeđuje izvanredni korisnički interfejs, koji dozvoljava korisniku da vidi trodimenzionalni model proizvoda unapred, da preduzme neophodne izmene, i da prati ponašanje materijala u proizvodnim procesima. Takve sposobnosti VM sistema su veoma dragocene u automobilskoj i avio industriji, gde su fizički modeli skupi, zahtevaju veliko vreme razvoja, a proizvodi su ekstremno složeni.