CeVIP CeVIP

Oprema

Centar za virtuelnu proizvodnju ima neophodne kapacitete (računarsku opremu i 7 komercijalnih licenciranih softvera) za primenu inovativnih VM tehnologija u projektovanju prozvoda, alata i optimizaciji procesa, za potrebe domaćih preduzeća, iz metaloprerađivačkog i sektora prerade nemetala. S obzirom da se ove tehnologije veoma uspešno primenjuju u Evropi i svetu, očekujemo da će one i u domaćim uslovima dati značajna poboljšanja i uštede u proizvodnji.

Kancelarija CeVIP

resursi1

Računarska oprema
  • Server 2.8
  • 6 radnih stanica
  • 2 Dual Core Intel računara
  • Laserski printer
  • Inc Jet kolor printer A3
  • Skener
Oprema za Virtal Reality Softveri
Uredjaj za merenje performansi i kalibraciju