CeVIP CeVIP

Realizacija medjunarodnih , nacionalnih i projekata sa preduzećima

Prof. Dr Vesna Mandić je rukovodilac 13 međunarodnih projekata (TEMPUS, FP6, EAR, WUS, GIZ) i preko 20 projekata sa domaćim preduzećima. Osoblje centra je učestvovalo u 9 nacionalnih projekata koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.