CeVIP CeVIP

Pružanje usluga i konsalting

Centar za virtuelnu proizvodnju nudi širok spektar stručnih i konsalting usluga za preduzeća i MSP, kao:

 • Simulacija proizvodnih procesa (virtuelna proizvodnja - VM)
 • izrada studija izvodljivosti i
 • konsalting u uvođenju inovativnih VM tehnologija
 • provera alata i procena veka kroz FE modele
 • FE procena kvaliteta proizvoda
 • simulacija izrade alata
 • optimizacija procesa i alata
 • poboljšanje postojećih proizvoda i procesa
 • prevencija defekata u tehnološkim procesima
 • izbor optimalnog materijala za novi proizvod
 • pomoć u pripremi prijava za dobijanje granta iz međunarodnih fondova itd.