CeVIP CeVIP

Izvođenje nastave na svim nivoima studija

Resursi centra se koriste u realizaciji nastave na svim nivoima studija (osnovne, master i doktorske), u okviru sledećih predmeta:

  • Mašine i alati u obradi deformisanjem
  • Virtuelni inženjering
  • Savremeni postupci plastičnog oblikovanja
  • CAD/CAM/CAE, CAD/CAM/CAE 1, CAD/CAM/CAE 2
  • Numeričke simulacije procesa obrade deformisanjem
  • Virtuelna stvarnost